Sekretesspolicy

Välkommen till IPTV-DANMARK-M3U.COM (”Webbplatsen”). Vi förstår att integriteten online är viktig för användare av vår webbplats, särskilt när de utför affärsverksamhet. Denna uttalande styr våra integritetspolicyer för dessa användare av webbplatsen (”Besökare”) som besöker utan att genomföra affärstransaktioner och Besökare som registrerar sig för att genomföra affärstransaktioner på webbplatsen och utnyttjar de olika tjänster som erbjuds av IPTV-DANMARK-M3U (gemensamt kallade ”Tjänster”) (”Behöriga kunder”).

”Personligt identifierbar information”

Avser all information som identifierar eller kan användas för att identifiera, kontakta eller lokalisera den person till vilken sådan information hör, inklusive, men inte begränsat till, namn, adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress, ekonomiska profiler, personnummer och kreditkortsinformation. Personligt identifierbar information inkluderar inte information som samlas in anonymt (det vill säga utan identifiering av den enskilde användaren) eller demografisk information som inte är kopplad till en identifierad individ.

Vilken personligt identifierbar information samlas in?

Vi kan samla in grundläggande användarprofilinformation från alla våra Besökare. Vi samlar följande ytterligare information från våra Behöriga kunder: namn, adresser, telefonnummer och e-postadresser för Behöriga kunder, företagets art och storlek samt annonsinventeringens art och storlek som den Behöriga kunden avser att köpa eller sälja.

Vilka organisationer samlar in informationen?

Utöver vår direkta insamling av information kan våra tjänsteleverantörer från tredje part (såsom kreditkortsföretag, clearinghus och banker) som kan erbjuda tjänster som kredit, försäkring och depositions tjänster samla in denna information från våra Besökare och Behöriga kunder. Vi kontrollerar inte hur dessa tredje parter använder sådan information, men vi begär att de redogör för hur de använder personlig information som tillhandahålls av Besökare och Behöriga kunder. Vissa av dessa tredje parter kan vara mellanhänder som agerar enbart som länkar i distributionskedjan och lagrar inte, behåller eller använder den information som ges till dem.

Hur använder webbplatsen personligt identifierbar information?

Vi använder personligt identifierbar information för att anpassa webbplatsen, göra lämpliga tjänsteerbjudanden och uppfylla köp- och säljförfrågningar på webbplatsen. Vi kan skicka e-post till Besökare och Behöriga kunder angående forskning eller köp- och säljmöjligheter på webbplatsen eller information som är relaterad till webbplatsens ämnesområde. Vi kan också använda personligt identifierbar information för att kontakta Besökare och Behöriga kunder som svar på specifika förfrågningar eller för att tillhandahålla begärd information.

Med vem kan informationen delas??

Personligt identifierbar information om Behöriga kunder kan delas med andra Behöriga kunder som önskar utvärdera potentiella transaktioner med andra Behöriga kunder. Vi kan dela sammanställd information om våra Besökare, inklusive demografisk information om våra Besökare och Behöriga kunder, med våra anslutna byråer och tredjepartsleverantörer. Vi erbjuder också möjligheten att ”avstå” från att få information eller att bli kontaktad av oss eller av någon byrå som agerar på våra vägnar.

Hur lagras personligt identifierbar information??

Personligt identifierbar information som samlas in av IPTV-DANMARK-M3U lagras säkert och är inte tillgänglig för tredje parter eller anställda hos IPTV-DANMARK-M3U, förutom för användning som indikerats ovan.

Vilka alternativ finns tillgängliga för Besökare gällande insamling, användning och distribution av informationen?

Besökare och Behöriga kunder kan välja att inte ta emot oönskad information från oss och/eller våra leverantörer och anslutna byråer genom att svara på e-post enligt instruktioner eller genom att kontakta oss på

Används cookies på webbplatsen?

Cookies används av olika skäl. Vi använder cookies för att få information om våra Besökares preferenser och de tjänster de väljer. Vi använder också cookies av säkerhetsskäl för att skydda våra Behöriga kunder. Till exempel, om en Behörig kund är inloggad och webbplatsen inte används under mer än 10 minuter, kommer vi automatiskt logga ut den Behöriga kunden.

Hur använder IPTV-DANMARK-M3U inloggningsinformation?

IPTV-DANMARK-M3U använder inloggningsinformation, inklusive, men inte begränsat till, IP-adresser, internetleverantörer och webbläsartyper, för att analysera trender, administrera webbplatsen, följa en användares rörelse och användning samt samla in bred demografisk information.

Vilka partners eller tjänsteleverantörer har tillgång till personligt identifierbar information från Besökare och/eller Behöriga kunder på webbplatsen?

IPTV-DANMARK-M3U har ingått och kommer fortsätta ingå partnerskap och andra samarbeten med ett antal leverantörer. Sådana leverantörer kan få tillgång till viss personligt identifierbar information på behovsbasis för att utvärdera Behöriga kunder för tjänsteberättigande. Vår integritetspolicy täcker inte deras insamling eller användning av denna information. Offentliggörande av personligt identifierbar information för att följa lagen. Vi kommer att lämna ut personligt identifierbar information för att följa en domstolsbeslut eller stämning eller en begäran från en myndighet att lämna ut information. Vi kommer också att lämna ut personligt identifierbar information när det rimligen är nödvändigt för att skydda våra Besökare och Behöriga kunder.

Hur säkerställer webbplatsen att personligt identifierbar information är skyddad?

Alla våra anställda är förtrogna med vår säkerhetspolicy och praxis. Den personligt identifierbara informationen om våra Besökare och Behöriga kunder är endast tillgänglig för ett begränsat antal kvalificerade anställda som ges ett lösenord för att få tillgång till informationen. Vi granskar våra säkerhetssystem och processer regelbundet. Känslig information, som kreditkortsnummer eller personnummer, skyddas av krypteringsprotokoll, som används för att skydda information som skickas över internet. Även om vi vidtar kommersiellt rimliga åtgärder för att upprätthålla en säker webbplats är elektronisk kommunikation och databaser mottagliga för fel, manipulering och intrång, och vi kan inte garantera eller garantera att sådana händelser inte kommer att inträffa och vi kommer inte att vara ansvariga gentemot Besökare eller Behöriga kunder för sådana händelser.

Hur kan Besökare korrigera eventuella felaktigheter i personligt identifierbar information?

Besökare och Behöriga kunder kan kontakta oss för att uppdatera personligt identifierbar information om dem eller korrigera eventuella felaktigheter genom att skicka e-post till oss på CONTACT@IPTV-DANMARK-M3U.COM

Kan en Besökare radera eller inaktivera personligt identifierbar information som samlats in av webbplatsen?

Vi tillhandahåller Besökare och Behöriga kunder en mekanism för att radera/inaktivera personligt identifierbar information från webbplatsens databas genom att kontakta dem. På grund av säkerhetskopior och registreringar av raderingar kan det dock vara omöjligt att radera en besökares post utan att behålla viss återstående information. En individ som begär att personligt identifierbar information inaktiveras kommer att få denna information funktionellt raderad, och vi kommer inte att sälja, överföra eller använda personligt identifierbar information som rör den individen på något sätt framåt.

Vad händer om integritetspolicyn ändras?

Vi kommer att informera våra Besökare och Behöriga kunder om förändringar i vår integritetspolicy genom att publicera sådana ändringar på webbplatsen. Om vi dock ändrar vår integritetspolicy på ett sätt som kan leda till avslöjande av personligt identifierbar information som en Besökare eller Behörig kund tidigare har begärt att inte avslöjas, kommer vi att kontakta sådan Besökare eller Behörig kund för att möjliggöra att denne kan förhindra sådant avslöjande.

Länkar:

IPTV-DANMARK-M3U.COM innehåller länkar till andra webbplatser. Observera att när du klickar på en av dessa länkar flyttar du till en annan webbplats. Vi uppmanar dig att läsa integritetsuttalandena för dessa länkade webbplatser eftersom deras integritetspolicy kan skilja sig från vår.