web analytics

GDPR Policy

At IPTV-DANMARK-M3U.SHOP, tillgänglig från IPTV-DANMARK-M3U.SHOP, En av våra främsta prioriteringar är integriteten hos våra besökare. Denna sekretesspolicy innehåller typer av information som samlas in och spelas in av IPTV-DANMARK-M3U.SHOP och hur vi använder den.

Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om vår sekretesspolicy, tveka inte att kontakta oss.

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi är en dataskyddsansvarig för din information.

IPTV-DANMARK-M3U lagliga grund för att samla in och använda den personliga information som beskrivs i denna sekretesspolicy beror på den personliga information vi samlar in och det specifika sammanhang i vilket vi samlar in informationen:

  • IPTV-DANMARK-M3U behöver genomföra ett avtal med dig
  • Du har gett IPTV-DANMARK-M3U tillstånd att göra det
  • Ehandlingen av din personliga information sker i IPTV-DANMARK-M3U legitima intressen
  • IPTV-DANMARK-M3U måste följa lagen

IPTV-DANMARK-M3U vi kommer att behålla din personliga information endast så länge det är nödvändigt för ändamålen som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda din information i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla våra lagliga skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra policys.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa rättigheter gällande dataskydd. Om du vill bli informerad om vilken personlig information vi har om dig och om du vill att den ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

I vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

  • Rätten att få tillgång till, uppdatera eller ta bort den information vi har om dig.
  • Rätten till rättelse.
  • Rätten att invända.
  • Rätten till begränsning.
  • Rätten till dataportabilitet.
  • Rätten att dra tillbaka samtycke.

Loggfiler

IPTV-DANMARK-M3U.SHOP Följer en standardprocedur för användning av loggfiler. Dessa filer loggar besökare när de besöker webbplatser. Alla webbhotell gör detta som en del av tjänster för webbhotell och dess analysverktyg. Informationen som samlas in genom loggfiler inkluderar internetprotokoll (IP)-adresser, webbläsartyp, internetleverantör (ISP), datum och tidpunkt, hänvisnings-/utgångssidor och eventuellt antalet klick. Dessa är inte kopplade till någon information som personligen kan identifieras. Syftet med informationen är att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser på webbplatsen och samla in demografisk information.

Cookies och webbtekniker

Som alla andra webbplatser, IPTV-DANMARK-M3U.SHOP använder ‘cookies’. Dessa cookies används för att lagra information, inklusive besökares preferenser och de sidor på webbplatsen som besökaren öppnade eller besökte. Informationen används för att optimera användarupplevelsen genom att anpassa innehållet på vår webbsida baserat på besökarens webbläsartyp och/eller annan information.

Sekretesspolicy

Du kan konsultera denna lista för att hitta sekretesspolicyn för varje av reklampartners till IPTV-DANMARK-M3U.SHOP.

Tredjeparts annonsörer eller annonsnätverk använder tekniker som cookies, JavaScript eller webblänkar som används i deras respektive annonser och länkar som visas på DANMARK-M3U.SHOP.SHOP och skickas direkt till användarnas webbläsare. De får automatiskt din IP-adress när detta inträffar. Dessa tekniker används för att mäta effektiviteten i deras reklamkampanjer och/eller för att anpassa reklaminnehållet som du ser på webbplatser som du besöker.

Notera att IPTV-DANMARK-M3U.SHOP inte har tillgång till eller kontroll över dessa cookies som används av tredjepartsannonsörer.

Sekretesspolicyn för tredjeparter

IPTV-DANMARK-M3U.SHOP:s sekretesspolicy gäller inte för andra annonsörer eller webbplatser. Därför rekommenderar vi att du konsulterar de respektive sekretesspolicyn för dessa tredjeparts annonsörer för mer detaljerad information. Det kan inkludera deras metoder och instruktioner om hur du väljer att inte delta i vissa alternativ.

Du kan välja att inaktivera cookies genom dina individuella webbläsaralternativ. För mer detaljerad information om hantering av cookies med specifika webbläsare, kan du hitta det på webbläsarnas respektive webbplatser.

Barns information

n annan del av vår prioritet är att lägga till skydd för barn vid användning av internet. Vi uppmanar föräldrar och vårdnadshavare att observera, delta i och/eller övervaka och vägleda deras onlineaktivitet.

IPTV-DANMARK-M3U.SHOP samlar inte medvetet in någon personlig identifierbar information från barn under 13 år. Om du tror att ditt barn har lämnat sådan information på vår webbplats, uppmanar vi dig starkt att kontakta oss omedelbart, och vi kommer göra vårt bästa för att snabbt ta bort sådan information från våra register.

Endast integritetspolicy online

Vår integritetspolicy gäller endast för våra onlineaktiviteter och är giltig för besökare på vår webbplats med avseende på den information de delar och/eller samlar in på IPTV-DANMARK-M3U.SHOP. Denna policy gäller inte för information som samlas in offline eller via kanaler andra än denna webbplats.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats samtycker du härmed till vår integritetspolicy och godkänner dess villkor.