web analytics

Återbetalnings- och returpolicy

Återbetalnings- och returpolicy

änligen läs följande noggrant och skicka oss en återbetalningsbegäran genom att skapa en biljett i supportavsnittet.

Begäranden om återbetalning måste vara tydliga och godtagbara:

  1. Innan du köper, se till att begära ett testkonto. Vi har skapat ett testkonto så att du kan testa det, och om du inte är nöjd, köp inte en långsiktig tjänst.
  2. Om din internethastighet är långsam kommer du inte att kunna se och använda våra IPTV-DANMARK-M3U tjänster och kan sedan begära en återbetalning.
  3. Det stora IPTV-DANMARK-M3U teamet är alltid redo att svara dygnet runt, sju dagar i veckan, och om du av någon anledning inte kan installera IPTV-DANMARK-M3U tjänsten på dina enheter ingår det ingen återbetalning. Vänligen se och lära dig de nödvändiga handledningarna om hur du ställer in IPTV.
  4. Om du har gjort ett misstag i valet av tjänsten och slutfört betalningen kan du skapa en biljett i supportavsnittet med rubriken ‘Skapa’, sedan kommer vårt supportteam granska den, acceptera den och genomföra återbetalningen. Betalningsfel: detta innebär att du vill köpa en 3-månaders tjänst men av misstag har valt och betalat för ett år eller mindre.
  5. Om ditt konto går ut om 7 dagar kommer inte återbetalningsbegäran att godtas.

 

Refund and Return Policy

Please read the following carefully and send us a refund request by creating a ticket in the support section.

Requests for Refund must be clear and acceptable:

Before you buy, be sure to request a trial account. We have set up a trial account so that you can test it, and if you are not satisfied, do not buy a long-term service. If your internet speed is slow, you will not be able to see and use our IPTV-DANMARK-M3U services and then request a refund. The big IPTV-DANMARK-M3U team is always ready to respond 24 hours a day, seven days a week, and if you can’t set up the IPTV-DANMARK-M3U service on the devices you have for any reason, it won’t include refunds. Please see and learn the necessary tutorials on setting up IPTV. If you made a mistake in choosing the service and completed the payment, you can find a ticket in the support section entitled “Create then our support team will review it, accept it, and do the refund. Payment error: this means that you want to buy a 3-month service but have mistakenly chosen and paid for a year or less. If your account expires 7 days later, the refund request will not be accepted.